មាតិកា
ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិវត្ត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ                                                                                   

ទូរស័ព្ទ៖ ០៧២​ ៩៧១​​​៤០៦

អ៊ីម៉ែល៖ admpda01@gmail.com

ហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/pdaff.kratie1

ហ្វេសប៊ុកផេក៖ https://www.facebook.com/pdaff.kratie/

គេហទំព័រ៖ http://kratie.maff.gov.kh

សហគមន៍កសិកម្ម៖ http://www.dacp2014.info

 

ទីតាំងលើផែនទី

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter